Regulamin


§1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym EKONISZA.

2. Sklep Internetowy EKONISZA działający pod adresem www.ekonisza.pl prowadzony jest przez firmę EKONISZA Andrzej Kachel, ul. Wólczyńska 299, 01-919 Warszawa, NIP 521 174 83 53, Regon : 015675309.

§2. Składanie zamówień


1. Sklep EKONISZA prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Kupujący składa zamówienie wybierając produkty („wkładając do koszyka”) a po ich skompletowaniu zatwierdzając formularz zamówienia. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia. Aby zakończyć procedurę składania zamówienia należy kliknąć w link znajdujący się w przesłanej ze sklepu internetowego wiadomości e-mail. W momencie potwierdzenia przez Kupującego przesłanego linku dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sklepem internetowym EKONISZA a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

3. Sklep realizuje zamówienia na określony dzień dostawy. Zamówienie należy złożyć i potwierdzić najpóźniej w poniedziałek do godz. 10-tej.

4. Kupujący może anulować złożone zamówienie, ale nie później niż do poniedziałku do godz. 10-tej.

5. W trakcie składania zamówienia Kupujący decyduje (pole wymagane do zaznaczenia) o postępowaniu sklepu w przypadku braku zamówionego produktu. Klient wybiera spośród nw. możliwości:
  • zamiana na produkty o podobnych właściwościach
  • dostawa bez brakujących produktów


6. Produkty prezentowane na stronie sklepu z kategorii warzywa, owoce, drób i wędliny, sery nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Są to produkty naturalne wytworzone przez naturę lub są wynikiem procesu produkcyjnego, w którym nie jest możliwe i celowe wytwarzanie identycznych produktów. Wszystkie pozostałe prezentowane produkty dokładnie odzwierciedlają ofertę sklepu.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

8. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

9. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.

§3. Ochrona danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Dane Osobowe) pozyskanych w trakcie przygotowania, zawierania oraz realizacji transakcji za pośrednictwem serwisu internetowego ekonisza.pl jest EKONISZA Andrzej Kachel z siedzibą przy ul. Zgrupowania Żmija AK 2/16, 01-875 Warszawa.
Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od użytkownika sklepu internetowego ekonisza.pl (dalej Państwo, Klient) podczas zakładania konta na ekonisza.pl lub w trakcie zawierania transakcji bez zakładania konta.
Zakres pozyskiwanych danych:
• imię i nazwisko
• adres e-mail,
• adres dostawy,
• bank oraz numer konta bankowego, na który zwracane są należności wynikające z nadpłaty lub wartości uznanych reklamacji produktów
• numer telefonu
• numer NIP (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
• historia komunikacji z Biurem Obsługi Klienta
• historia transakcji
• udzielone zgody
Cel gromadzenia Danych Osobowych
• zawieranie i realizacja łączącej nas z Państwem umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów,
• realizacja przewidzianych prawem obowiązków ekonisza.pl, w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,
• przesyłanie newslettera.
Okres przetwarzania danych osobowych:

Uzależniony od celu przetwarzania:
• zapisanie się do newslettera – odpowiada okresowi od momentu zapisania się do chwili złożenia przez Użytkownika deklaracji o rezygnacji z newslettera ,
• realizacja zamówień – odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat,
• realizacja dostawy odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat.


Usługi zewnętrzne/Odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym przekazywane są Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:
• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
• podmiot realizujący dostawę towarów
• dostawca płatności
• biuro księgowe
• hostingodawca
• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.


Ciasteczka
ekonisza.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
• są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
• umożliwiają Państwu m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
• nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można
• usunąć pliki cookies
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
• zapamiętywania informacji o sesji
• udostępniania funkcji Sklepu


Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo żądania:
• dostępu do Państwa danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
A także:
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
Jeśli uznają Państwo, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@ekonisza.pl lub telefoniczny 692 80 82 84.


§4. Dostawy


1. Zamówienia są realizowane własnym transportem wyłącznie na terenie Warszawy i w jej okolicach. Do Klientów mieszkających poza Warszawą paczki wysyłane są w środy/czwartki firmą kurierską FEDEX.


2. Zamówienie realizowane jest określonego z góry dnia dla danego obszaru Warszawy i okolic.


3. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego/adres dostawy.


4. Jeżeli zamawiane były produkty na wagę, w dniu dostawy Kupujący (z Warszawy) otrzymuje ze sklepu e-maila z informacją o ostatecznej kwocie do zapłaty.
Kupujący spoza Warszawy otrzymuje e-maila dzień wcześniej, w momencie drukowania paragonu.


5. Do każdej paczki z zakupami dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura - potwierdzający dokonanie transakcji.

§5. Formy płatności


1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:


a) gotówką przy odbiorze: należność pobiera dostawca zakupów.
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe koszty (tzw. pobranie);


Kupujący z Warszawy mogą również zapłacić za zakupy kartą płatniczą. Podczas składania zamówienia należy wybrać formę płatności - gotówka.


b) przelewem elektronicznym poprzez platformę dotPay.
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty obciążające Klienta.


Po zaznaczeniu tej formy płatności Kupujący przekierowywany jest na stronę wybranego banku, gdzie Kupujący potwierdza wypełniony szablon przelewu. Korzystając z tej formy płatności w ciągu kilkunastu minut Sklep otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie.


2. Przy zamówieniach produktów, które sprzedawane są na wagę mogą zdarzyć się sytuacje, że ostateczna kwota do zapłaty będzie się różniła od kwoty zatwierdzonego przez Kupującego zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie mailem w dniu dostawy przed dostarczeniem zakupów.


3. Jeżeli Kupujący wybierze płatność za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas ewentualna nadpłata zostanie Kupującemu zwrócona gotówką w dniu dostawy zakupów.
Jeżeli wartość zamówienia będzie wyższa niż kwota przesłana przelewem elektronicznym, wówczas Kupujący zostanie poproszony o wyrównanie różnicy gotówką w momencie dostawy zakupów.


4. Sklep ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby ewentualne różnice wartości były jak najmniejsze.


5. Gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym za zamówienie a następnie je anuluje cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.


§6. Reklamacje i zwroty


1. Ponieważ warzywa i inne świeże artykuły spożywcze, które dostarczamy mają krótki termin przydatności do spożycia, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów zawiadomić sklep (drogą mailową lub telefoniczną) o swoich zastrzeżeniach do jakości produktu.
Reklamacje produktów, które mają długi okres przydatności do spożycia powinny być zgłaszane nie później niż określony na opakowaniu termin trwałości. Forma rekompensaty zostanie ustalona wspólnie z Kupującym.


§7. Postanowienia końcowe


1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu ekonisza.pl . Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.ekonisza.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.


2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu www.ekonisza.pl


3. Spory wynikłe z transakcji między Kupującym a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby Kupującego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Sklep

Aktualności

BEZPŁATNA DOSTAWA OD 229 ZŁ!
BEZPŁATNA DOSTAWA  OD 229 ZŁ!
Zakupy nigdy nie były tak proste!
Nie musisz nigdzie jeździć, szukać miejsca do parkowania, stać w kolejce do kasy, dźwigać swoich zakupów. Wystarczy wybrać swoje ulubione produkty a my przywieziemy je pod Twoje drzwi.

OFERTA SKLEPU AKTUALIZOWANA JEST W KAŻDY PIĄTEK PO POŁUDNIU.

NAJBLIŻSZA DOSTAWA W WARSZAWIE:

środa 26 stycznia w godzinach 18 - 22Prosimy o składanie zamówień do NIEDZIELI 23 stycznia do godz. 20-tej.

NAJBLIŻSZA DOSTAWA POZA WARSZAWĘ:

środa 26 stycznia w godzinach pracy kuriera.

Prosimy o składanie zamówień do NIEDZIELI 23 stycznia do godz. 20-tej.
Zapraszamy!Wesprzyj razem z nami!
Wesprzyj razem z nami!
POMÓŻ!
Newsletter - ARCHIWUM
Archiwalne wydania newslettera
Copyright 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone sklep internetowy AptusShop